Stabilná konštrukcia

celková hmotnosť
oblátkovača je 10 kg

Teplotná zotrvačnosť

masívne liatinové formy udržujú nastavenú
teplotu pečúcich foriem (platní)

Termostat

ovládacie koliesko termostatu
so stupnicou na nastavenie
teploty pečúcich foriem

Uzamykacia rukoväť

so zabezpečením
počas pečenia

Hrúbka oblátky

s jednoduchým nastavením
od 0,5 – 4 mm

Elektrický spínač

so svetelnou
kontrolkou ohrevu

Stabilná konštrukcia

celková hmotnosť
oblátkovača je 10 kg

Teplotná zotrvačnosť

masívne liatinové formy
udržujú nastavenú
teplotu pečúcich foriem (platní)

Termostat

ovládacie koliesko termostatu
so stupnicou na nastavenie
teploty pečúcich foriem

Uzamykacia rukoväť

so zabezpečením
počas pečenia

Hrúbka oblátky

s jednoduchým
nastavením
od 0,5 – 4 mm

Elektrický spínač

so svetelnou
kontrolkou ohrevu